Lege oharra

1. INFORMAZIO OROKORRA

Webgune honen titularra IDIOMAS VITAL FUNDAZIOA da. Helbidea: Egibide-Jesús Obrero eraikina, Estenaga Apezpikuaren kalea, 1, 01002 Vitoria-Gasteiz, Araba, eta G01025980 IFK. Eusko Jaurlaritzako Fundazioen Erregistroan inskribatuta dago ARA-37 zenbakiarekin, eta helbide elektronikoa: INFO@FUNDACIONIDIOMAS.EUS.

Legezko ohar hau IDIOMAS VITAL FUNDAZIOAren titulartasuneko beste edozein webguneri, webgune honetan edo horietan jasotako edozein azpi-domeinu, microsite eta/edo azpiatali aplikatzen zaie, baita aplikazio mugikorrei ere, baldin eta IDIOMAS VITAL FUNDAZIOAren jabetza esklusiboa badira.

Webgune hau eta IDIOMAS VITAL FUNDAZIOAren jabetzako beste edozein domeinu edo eduki erabiltzean, ulertuko da lege-klausula honetan jasotako erabilera-baldintzak irakurri, ulertu eta onartu dituzula, inolako mugarik eta erreserbarik gabe, baita webgune honetan bertan eskura duzun pribatutasun-politika ere.

Baimen horrek ez die kalterik egingo webguneko zerbitzu jakin batzuei aplika dakizkiekeen erabilera-baldintza edo -termino espezifikoei; izan ere, zerbitzu horiek aldez aurretik onartzea ezinbesteko baldintza izango da zerbitzu horietara sartzeko.

IDIOMAS VITAL FUNDAZIOAk beretzat gordetzen du webgune honetan agertzen diren terminoak eta baldintzak aldatzeko eskubidea, baita edukiak, informazioak eta abar zabaltzekoa ere, edozein unetan eta aldez aurretik Klausularik jarri gabe, eta, beraz, zentzuzko aldizkakotasunez kontsultatzea gomendatzen du, horietan aldaketarik gertatzen bada ere.

Lege Klausula honen baldintzekin ados ez bazaude, mesedez, ez erabili webgunea; izan ere, hau erabiltzeak, berriro diogu, Lege Klausulan zein Pribatutasun Politikan jasotako legezko baldintzak onartzea ekarriko du.

Jarduera ez dago aldez aurreko administrazio-baimenaren ezein araubideren mende, ezta jokabide-kodeei atxikita ere, fede onari, ohiturari eta Kode Zibilari izan ezik. Titularrak ez du bitartekaritza- edo ostatu-zerbitzurik ematen.

2. HIZKUNTZA

Lege-klausula hau, gure pribatutasun-politika edo webgune honetan aldian-aldian argitara daitekeen beste edozein erabilera-arau, politika eta prozedura itzultzen baditugu, gaztelaniazko bertsioaren eta itzulitako bertsio baten artean desadostasunik badago, gaztelaniazko bertsioa nagusituko da.

3. JABETZA INTELEKTUALAREN ETA/EDO INDUSTRIALAREN ESKUBIDEAK

IDIOMAS VITAL FUNDAZIOAk sortutako edukiari dagokionez.

Web gune hau osatzen duten edukien eta elementuen titularra IDIOMAS VITAL FUNDAZIOA da, eta, beraz, haren jabetza intelektuala eta industriala dagokio, eta, bereziki, Web Guneko orrietako iturri-kode, testu, irudi, diseinu, logotipo, programa informatiko, animazio, datu-base, marka, izen komertzial edo ikur bereizgarri, soinu eta gainerako elementu grafiko edo soinu guztiak. Zerrenda hori ez da zerrenda itxia, eredugarria baizik, eta elementu horiek behar bezala babestuta daude, Jabetza Intelektualari eta Industrialari buruzko Espainiako eta nazioarteko araudiaren arabera.

Erabiltzaileak bere burua behartzen du edukiak arretaz eta zuzen erabiltzera, legearen, moralaren eta ordena publikoaren arabera. IDIOMAS VITAL FUNDAZIOAk baimena ematen die erabiltzaileei webgune honetan dagoen informazioa ikusteko, baita erreprodukzio pribatuak egiteko ere (deskargatzeko eta biltegiratzeko jarduera soila sistema informatikoetan), betiere elementuak erabilera pertsonalerako baino ez badira. Halaber, baimena ematen da esklusiboki kazetaritza-helburuetarako erabiltzeko, betiere, kasu bietan, informazioaren osotasuna errespetatzen bada eta jatorrizko iturria IDIOMAS VITAL FUNDAZIOAren web gune hau izan dela identifikatzen bada.

Debekatuta dago, aurreko paragrafoan beren-beregi ezarritako helburuetatik kanpo, Web Gunearen edukia erabiltzea, eta berariaz debekatuta dago edozein motatako erabilera partziala eta bere izaeraren aurkakoa. Debekatuta dago horiek banatzea, aldatzea, hirugarrenei lagatzea, baita erreproduzitzea, eraldatzea edo komunikazio publikoa egitea ere, edozein bitarteko eta teknologia erabilita. Horretarako, IDIOMAS VITAL FUNDAZIOAren aldez aurreko berariazko baimena eska daiteke, eta testu honen aurkako edozein jarduketa jabetza industrialaren eta intelektualaren eskubideen arloko araudia urratzea izango da.

IDIOMAS VITAL FUNDAZIOA bere eskubideak defendatzeko dagozkion lege-ekintzak egikaritzeko aukera gorde du beretzat.

4. SEGURTASUNA

Webgune honetan segurtasun neurri egokiak hartu ditugu datu pertsonalen informazioaren konfidentzialtasuna, osotasuna eta erabilgarritasuna bermatzeko. Hala ere, erabiltzaileak jakin behar du Interneteko sistema informatikoen segurtasun-neurriak ez direla erabat fidagarriak eta, beraz, ezin dugula bermatu internautaren sistema informatikoetan (softwarea eta hardwarea) edo haietan dauden dokumentu elektroniko eta fitxategietan aldaketak eragin ditzaketen birusik edo bestelako elementurik ez dagoela.

  • HTTPS (SSL) protokoloa
    Webgune honetan HTTPS (SSL) protokoloa erabiltzen dugu zerbitzariaren eta erabiltzailearen arteko komunikazio-kanal seguru bat ezartzeko, bere datu pertsonalak bidaltzeko. Zerbitzu hori zerbitzari seguru baten bidez emateak erabiltzailearen ordenagailuaren eta zerbitzariaren artean trukatzen den informazioaren konfidentzialtasuna bermatzea dakar; izan ere, bien artean konexio zifratu bat ezartzen da, SSL protokoloa erabiliz, eta horrek eragotzi egiten du hirugarrenek bidalitako informazioa eskuratu ahal izatea.

5. ERANTZUKIZUNA

a) Orokorrean.

IDIOMAS VITAL FUNDAZIOAren interesa da webgune honek ahalik eta eraginkortasun handienarekin funtzionatzea eta sorreran eman zaion helburua bete dezala. Hala ere, IDIOMAS VITAL FUNDAZIOAk ezin du bermatu webgunea eta zerbitzaria birusik gabe daudenik, eta ezin du bere gain hartu webgunera sartzeak eragindako kalteen erantzukizuna, ezta webgunera sartzeko ezintasunarena, edo ordenagailuan, erabiltzailearen sistema informatikoan, bertan biltegiratutako fitxategietan, nabigatuaren funtzionamendu okerragatik edo bertsio eguneratu gabeak erabiltzeagatik sor daitezkeen kalteena ere.

Era berean, ez du bere gain hartzen webguneak izan ditzakeen akats tipografiko, formal edo zenbakizkoen erantzukizuna, ez eta bertan jasotako informazioaren zehaztasunarena ere, ezta funtzionamenduan izan ditzakeen disfuntzio edo anomaliena ere, adibidez, Interneteko sarearen arazoek edo web orria dagoen zerbitzarietan eragindakoak.

Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du webgune hau leialki eta legitimoki erabiltzeko, trafikoaren lege eta erabileren arabera. Era berean, IDIOMAS VITAL FUNDAZIOAren edo hirugarrenen irudia, interesak edo eskubideak kaltetu ditzakeen edo webgune honen erabilera normala kaltetu, deuseztatu, gainkargatu edo eragotzi dezakeen jokabiderik ez egitera behartzen du bere burua.

IDIOMAS VITAL FUNDAZIOAk beretzat gordetzen du webgune honetan agertzen diren terminoak eta baldintzak aldatzeko eskubidea, baita edukiak, informazioak eta abar zabaltzeko eskubidea ere, edozein unetan eta aldez aurretik Klausularik jarri gabe, eta, beraz, zentzuzko maiztasunez kontsultatzea gomendatzen du, horietan aldaketarik gertatzen bada ere. Webguneko lege-klausula eta erabilera-baldintza berriak irakurri beharko dituzu. Hala ez bada, ez ezazu erabili eta ez zaitez sartu, IDIOMAS VITAL FUNDAZIOAk ez du inolako erantzukizunik bere gain hartuko-eta. Izan ere, FUNDAZIOAk beretzat gordetzen du webguneko edukietarako sarbidea eteteko eta amaitzeko eskubidea, baita webguneak emandako zerbitzuez baliatzeko aukera eteteko eta amaitzeko ere.

b) Hirugarrenen estekak eta hiperestekak.

IDIOMAS VITAL FUNDAZIOAren jabetzako webguneek hirugarrenen beste baliabide edo webgune batzuetarako esteka edo sarbidea erraztu dezakete, gure ustez interesekoak izan daitezkeenak edo gure webguneetako zerbitzu batzuk emateko beharrezkoak direnak, baina web gune horiek ez ditugu inola ere guk kontrolatzen. Esteka horien helburua izan daiteke Internet bidez interesatzen zaizkizun baliabideak bilatzea edo zerbitzu jakin batzuk kudeatzea (hala nola, jarduera jakin batzuetan izena ematea, esaterako “Speaking café” edo “Hizkuntza Ikastaro Intentsiboak”).

Hala ere, orrialde horiek ez dagozkio IDIOMAS VITAL FUNDAZIOAri, eta ez ditu berrikusten ez haien edukiak, ez gune horietan agertzen diren eta/edo eskuragarri dauden edo ez dauden zerbitzuak, ez estekatutako orriaren funtzionamendua, ez horiek egin ditzaketen datuen erabilera eta tratamendua, ezta, kasuaren arabera, egin ditzaketen arau-hausteak, edo bertara sartzeak edo erabilerak eragin ditzakeen kalteak, az baita beharrezkoa izango fundazioaren eta eduki horien edo dauden tokien titularrak diren pertsonen edo erakundeen artean inolako loturarik egotea.

Beraz, IDIOMAS VITAL FUNDAZIOAk ez du bere gain hartzen estekatutako guneei buruzko inolako erantzukizunik, eta ez da bere funtzionamenduaz, guneetako eduki eta zerbitzuez eta estekatutako gune horietan egon daitezkeen esteka posibleez arduratzen.

Arren gomendatzen dizugu orri horietako lege-klausulak eta, bereziki, pribatutasun-politikak irakurtzea, zure datu pertsonalak bertan sartu aurretik. Zalantzarik izanez gero, gune horiekin zuzenean harremanetan jartzea gomendatzen dizugu, haien pribatutasun-politikei buruzko informazio gehiago lortzeko.

Erabiltzaileak ezagutzen badu estekatutako gune baten bidez garatutako edukien, zerbitzuen edo bestelako jardueren zilegitasunik eza edo desegokitasuna, berehala jakinarazi beharko dio IDIOMAS VITAL FUNDAZIOAri, hark egokitzat jotzen dituen neurriak har ditzan, hala badagokio.

c) Hirugarrenen orrien webgune honetarako hiperestekak.

Pertsona edo erakunde batek beste webgune batetik honetara hiperesteka bat egin nahi badu, baldintza hauek bete beharko ditu:

  • Debekatuta dago, berariaz, IDIOMAS VITAL FUNDAZIOA webgunearen orrialde bat webgunekoa ez den beste webgune batean aurkeztea (framing izeneko teknikaren bidez edo helburu bera edo antzekoa duen beste edozein teknikaren bidez), baita IDIOMAS VITAL FUNDAZIOAren bidez hedatutako edozein eduki mota sartzea ere, IDIOMAS VITAL FUNDAZIOA ez den beste webgune batean, in line linking izeneko teknikaren bidez edo helburu bera edo antzekoa duen beste edozein teknikaren bidez, erakunde berariazko baimenik gabe.
  • Ezartzen den web orriak ez du IDIOMAS VITAL FUNDAZIOAren logotipoa, ikonoa, marka, izen komertziala, establezimendu-errotulua, izena, eslogana edo bestelako zeinu bereizgarririk izango, FUNDAZIOAk berariaz baimena eman ezean.
  • Nolanahi ere, “hiperesteka” ezartzeak ez du esan nahi IDIOMAS VITAL FUNDAZIOAren eta egiten den webgunearen edo atariaren titularraren artean harremanik dagoenik, ezta hiperesteka hori ezagutzen eta onartzen dutenik ere. IDIOMAS VITAL FUNDAZIOA ez da “hiperesteka” egiten den web orrian edo atarian jendearen eskura jarritako eduki edo zerbitzuen erantzule izango, ezta horietan jasotako informazio eta adierazpenen erantzule ere.
  • Hiperesteka ezartzen duen webguneak ez du legez kontrako informazio edo edukirik izango, oro har onartutako moralaren eta ohitura onen eta ordena publikoaren aurkakorik, ezta hirugarrenen edozein eskubideren aurkako edukirik ere.
  • IDIOMAS VITAL FUNDAZIOArako edozein “hiperesteka” orri nagusira edo atal hauetako orrialde nagusietara egingo da

6. MERKATARITZA KOMUNIKAZIOAK ETA PUBLIZITATE-EDUKIAK

IDIOMAS VITAL FUNDAZIOAk erabiltzaileei jakinarazten die, aldez aurretik kontratu-harremanik izanez gero, gure jarduera, produktu eta/edo zerbitzuei buruzko informazioa bidaliko diegula (baita komunikazio elektronikoen bidez ere), gure interes legitimoan oinarrituta. Informazio mota hori bidaltzea nahi ez baduzu, jakinarazi iezaguzu info@fundacionidiomas.eus helbidera e-posta bat bidalita, mesedez, eta hala egingo dugu.

Horrelako komunikazioak bidaltzeko baimena kentzeak ez du baldintzatzen zure datuen tratamendua pribatutasun-politikan deskribatutako gainerako helburuetarako. Bezeroa ez bazara, publizitate- eta/edo merkataritza-komunikazio horiek bitarteko elektronikoen bidez baino ez ditugu bidaliko, horretarako baimena ematen badiguzu, gure web-orrian berariaz dagoen aukera klikatuta.

7. LEGERIA APLIKAGARRIA, JURISDIKZIOA ETA ESKUMENA

Baldintza hauen interpretazioari edo webgune honetako zerbitzuekin zerikusia duen edozein alderdiri buruzko gatazkarik edo eztabaidarik izanez gero, ezargarria den jurisdikzioa eta araudia Espainiakoa izango da; auzitegi eskudunak, berriz, Vitoria-Gasteizkoak.